Aumac Onderwijsadvies

Audrey Machielsen

…begeleidt scholen op verschillende thema’s: opbrengstgericht werken, gedragsstimulering, spelling, filosoferen, technisch lezen, rekenen, schrijven en het vormgeven van afwijkende schoolconcepten zoals unitonderwijs/ groep doorbrekend onderwijs. Zij hanteert hierbij een aantal onderwijskundige uitgangspunten: formuleer de norm voor wanneer de verandering goed is, organiseer convergente differentiatie en heb invloed op dat wat je onderwijskundig kunt beïnvloeden. De leraar staat centraal.

Audrey houdt van het versimpelen van complexe zaken in het primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet)speciaal onderwijs cluster 4 en cluster 3. Ze is analytisch en legt snel verbanden. Kenmerkend voor haar begeleiding is dat ze wetenschappelijke kennis goed kan vertalen naar praktische tips en tools voor op de werkvloer. Een verandering moet organiseerbaar en behapbaar zijn voor de schoolleider, de intern begeleider en vooral voor de leraar. Audrey werkt veel met video coaching. Zo wordt een leraar observator van zichzelf om zo te reflecteren op wat goed werkt en wat effectiever kan.

Audrey Machielsen

Artikelen

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over een bepaald onderwerp of traject? neem dan contact met mij op.