Aumac Onderwijsadvies

Audits

Net zoals dat je dagelijks in de spiegel kijkt, kijken scholen ook in de spiegel om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren. Door de hectische waan van de dag gebeurd dit niet altijd cyclisch. Een cyclische zelfevaluatie op de verschillende standaarden van de onderwijsinspectie is nuttig om te kijken of je nog doet wat je wilde doen. Of je haalt wat je wilde bereiken.

Audrey biedt begeleiding bij zowel het organiseren van een interne of externe audit.

Interne audit
Audrey helpt u in een viertal studiedagdelen bij het opzetten van een meerjaarlijkse cyclus van zelfevaluaties gericht op de standaarden van de inspectie. Audrey werkt hierbij vanuit het werkmodel: “Sleutel tot ambities”. Tijdens deze bijeenkomsten wordt op alle standaarden van de onderwijsinspectie de ambitie van de school geëxpliciteerd. We vergelijken de huidige situatie van school met de ambitie vanuit waarneembaar gedrag op de werkvloer, documentatie en het schoolplan. Op basis van deze vergelijking stelt een school doelen voor de volgende periode in het schoolplan.

Audits 1

Externe audit
De externe audit is gericht op een aantal standaarden van het inspectiekader. Tijdens deze externe audit is er de mogelijkheid dat interne auditoren “train-de trainer” meelopen. Van de externe audit ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke terugkoppeling.

Bekijk hier een voorbeeld van een externe audit
 • 08.30-09.00: Gesprek auditoren: verhelderen van wat ze expliciet willen zien in de groepen of willen vragen in het gesprek met de directie, leerlingen, teamleden en CVB
 • 09.30-10.00: gesprek directie
 • 10.10-11.00: observatie 1
 • 11.00-11.15: pauze
 • 11.15-12.05: observatie 2
 • 12.05-12.45: gesprek docenten
 • 12.45-13.15: pauze
 • 13.15-13.45: gesprek leerlingen
 • 13.45-14.30: gesprek CVB
 • 14.45-16.00: auditoren koppelen bevindingen terug aan elkaar en eventueel documenten analyse
 • 16.00-17.00: gesprek met de directie

Voorafgaand aan deze dag geven de auditoren los van elkaar feedback op de documentatie en zelfevaluaties en stellen mogelijk vragen die op deze dag verhelderd gaan worden. Ze bereiden zich voor aan de hand van de volgende actuele documentatie:

 1. Zelfevaluatie van de school
 2. Kwaliteitszorgkalender
 3. Toetskalender
 4. Pedagogische basiskwaliteit van de school en monitoring hierop
 5. Didactische basiskwaliteit en het verslag van de monitoring hierop
 6. Voorbeelden van groepsplannen uit de groepen waar de observaties plaats gaan vinden
 7. Schoolondersteuningsprofiel
 8. Voorbeelden van ontwikkelingsperspectieven uit de groepen waar de observatie plaats gaan vinden (indien aanwezig).
 9. Opbrengsten en de analyse van de opbrengsten van zowel de vakken als gedrag
 10. Planning verbeterplannen
 11. Schoolplan

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over een bepaald onderwerp of traject? neem dan contact met mij op.