Aumac Onderwijsadvies

Filosoferen met kinderen

Filosoferen met kinderen is zo waardevol!

We leven in een wereld waar informatie makkelijk voor handen is en makkelijk te beïnvloeden is. Belangrijk is dat kinderen leren kritisch met deze informatie om te gaan en zich vragen te stellen als: “Is dat wel zo?” of “Hoe denk ik daar eigenlijk over? “. Filosoferen met kinderen helpt hen kritisch om te gaan met deze informatie stroom. Filosoferen stimuleert vaardigheden die daaraan bijdragen, zoals: creativiteit; kritisch denkvermogen; verbeeldingskracht en verdieping. Tevens is het een krachtig middel om de taalontwikkeling te stimuleren en de woordenschat te vergroten.

Filosoferen met kinderen is echter veel breder. Het levert een bijdrage aan burgerschapsvorming. Iedereen herkent tegenwoordig de toenemende polarisatie in de samenleving. Door het wij-zij denken, komen groepen steeds meer tegenover elkaar te staan. Hierdoor is het steeds belangrijker dat kinderen hierin worden opgevoed. Het is een fundamentele levensbehoefte van mensen om zich verbonden te voelen. In een gezonde democratische samenleving willen mensen zich met elkaar verbinden. Filosoferen helpt bij het begrijpen van elkaars denken, zonder dat er antwoorden hoeven te zijn of te ervaren dat er meer antwoorden mogelijk zijn. De vaardigheid om te filosoferen helpt kinderen meer verbinding te creëren.

filosofie met kinderen

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, maar leren dit eigenlijk snel af, omdat ze al vroeg ervaren niet alles te mogen vragen. Ze leren dat vragen vaak één antwoord hebben. Maar juist het aanwakkeren van deze nieuwsgierigheid is essentieel om je te blijven verwonderen èn te kunnen nuanceren. Al deze vaardigheden komen aan bod wanneer kinderen de gelegenheid krijgen en begeleidt worden in filosoferen.

Filosoferen met kinderen vraagt om een Socratische houding van de leraar en een aantal vaardigheden. In deze training gaan we werken aan het ontwikkelen van die Socratische houding, deze bewust in te zetten en bijbehorende vaardigheden oefenen.

Training
Wil jij wekelijks gaan filosoferen met kinderen? Dan is dit iets voor jou. Wat vraagt het van jouw houding en vraagtechnieken als leerkracht? In deze training gaan we aan de slag met jouw houding en gedrag tijdens het filosoferen met kinderen. Na iedere bijeenkomst ga je praktisch aan de slag in je klas. Je ontvangt  hiervoor twee boeken vol ideeën om te filosoferen met kinderen in groep 1 tot en met 8.  De momenten waarop jij filosofeert in de klas vormen de basis om te reflecteren op jouw socratische houding. Een houding die waardevol is als leerkracht, teamlid, partner, ouder en/of vriend.

De training is opgebouwd uit de volgende vijf dagdelen:

Doelgroep:
Leerkrachten uit het primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 4)

Locatie:
Omgeving Utrecht, Amsterdam en Rotterdam

Kosten:
De kosten van de cursus zijn 785,- euro per deelnemer. Groepsgrootte 8-12 deelnemers (Inclusief twee boeken met praktische lesideeën).
Het is ook mogelijk om de training op uw school te verzorgen. De kosten zijn dan 575,- euro per deelnemer. Groepsgrootte 10-12 deelnemers (Inclusief twee boeken met praktische lesideeën).

Meer informatie
Voor het boeken van een training en/of het stellen van vragen over de training,  kunt u een mail sturen naar  vanleeuwardenadvies@gmail.com

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over een bepaald onderwerp of traject? neem dan contact met mij op.