Aumac Onderwijsadvies

Gedrag stimulering

Iedere leraar werkt dagelijks de gehele dag aan het gedrag van leerlingen. Puur alleen al door het feit dat hij de gehele dag sociaal gedrag uitdraagt, maar ook doordat een leraar gedragsverwachtingen heeft. Deze verwachtingen hebben vaak een relatie met wat de leraar persoonlijk belangrijk vindt. Het gedrag van leerlingen ontwikkelt zich dan afhankelijk van de norm van de leraar en kan wisselend zijn per jaar.

Hoe mooi zou het zijn als je gedrag oplopend naar een socialer, zelfredzamer, samenwerkend en/of reflectiever hoger niveau kunt ontwikkelen. Dit kan door met een team expliciet te kiezen voor een gezamenlijke gedragslijn (bijvoorbeeld de competentielijn “leren denken & leren”. Door deze gedragslijn, op gestructureerde spelende wijze in de dagelijkse lessen en momenten, centraal te zetten, zult u zien hoe snel gedrag zich ontwikkeld. U zult verbaasd zijn hoe autonoom en zelfstandig leerlingen zijn.

Audrey ontwikkelde de competentielijn leren denken & leren in augustus 2019. Deze lijn helpt u bij het ontwikkelen van het plangedrag van leerlingen, het denkvermogen en samenwerken van leerlingen te stimuleren en leerlingen inzicht te geven in hoe ze leren en waarom ze bepaalde fouten maken. Leerlingen ontdekken dat gemaakte fouten een mooie basis zijn om inzicht te krijgen in je leerproces. Met deze lijn kunt u werken aan 21-eeuwse vaardigheden.

Gedrag 1

Audrey heeft zeer ruime ervaring in het begeleiden van gedragsbeïnvloeding. U kunt hierbij denken aan een teamtraject op maat of in modules.

Modules:

    1. Welke gegevens over gedrag verzamel je en wat is de norm.
    2. Hoe werkt gedragsbeïnvloeding en hoe kun je dit spel integreren in je huidige dagelijkse lessen.
    3. Werken met een schoolpleinplan voor grotere sociale veiligheid.
    4. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over een bepaald onderwerp of traject? neem dan contact met mij op.