Aumac Onderwijsadvies

Gedrag stimulering

Iedere leraar werkt dagelijks de gehele dag aan het gedrag van leerlingen. Puur alleen al door het feit dat hij de gehele dag sociaal gedrag uitdraagt, maar ook doordat een leraar gedragsverwachtingen heeft. Deze verwachtingen hebben vaak een relatie met wat de leraar persoonlijk belangrijk vindt. Het gedrag van leerlingen ontwikkelt zich dan afhankelijk van de norm van de leraar en kan wisselend zijn per jaar.

Hoe mooi zou het zijn als je gedrag oplopend naar een socialer, zelfredzamer, samenwerkend en/of reflectiever hoger niveau kunt ontwikkelen. Dit kan door met een team expliciet te kiezen voor een gezamenlijke gedragslijn (bijvoorbeeld de competentielijn “leren denken & leren”. Door deze gedragslijn, op gestructureerde spelende wijze in de dagelijkse lessen en momenten, centraal te zetten, zult u zien hoe snel gedrag zich ontwikkeld. U zult verbaasd zijn hoe autonoom en zelfstandig leerlingen zijn.

Audrey ontwikkelde de competentielijn leren denken & leren in augustus 2019. Deze lijn helpt u bij het ontwikkelen van het plangedrag van leerlingen, het denkvermogen en samenwerken van leerlingen te stimuleren en leerlingen inzicht te geven in hoe ze leren en waarom ze bepaalde fouten maken. Leerlingen ontdekken dat gemaakte fouten een mooie basis zijn om inzicht te krijgen in je leerproces. Met deze lijn kunt u werken aan 21-eeuwse vaardigheden.

Gedrag 1

Audrey heeft zeer ruime ervaring in het begeleiden van gedragsbeïnvloeding.

Succesvol gebleken opzet schooltraject:

  1. Een voorbereidend gesprek met een groep kartrekkers om de norm voor gewenst gedrag te bepalen op de leerlijn leren denken & leren.
  2. Een studiedag voor groep 1 t/m 8 waarin de theoretisch achtergrond wordt uitgelegd en teamleden deze voor de groep concreet uitwerken. Ze zijn na deze dag startklaar om aan de slag te gaan. Centraal staat hierbij:
    – Het kiezen van doelen vanuit de gestelde ambitie.
    – Wat betekenen deze doelen voor het pedagogisch handelen van de leraar
    – Uitwerken van het aanleerspel voor de groep
  3. Een videoconsultatiegesprek met ieder teamlid en de intern begeleider, waarin we in gesprek gaan over de gedrag stimulering van de leraar.
  4. Een teambijeenkomst waarin we de successen uitwisselen in het vergroten van de autonomie en zelfstandigheid van leerlingen. Mogelijk aan de hand van mini-filmpjes. We wisselen ervaringen uit en teamleden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over een bepaald onderwerp of traject? neem dan contact met mij op.