Aumac Onderwijsadvies

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is werken aan wat je belangrijk vindt. Als je expliciteert wat je in het onderwijs belangrijk vindt, weet je hoe dat eruit ziet en waar je op gaat focussen. Daarmee kun je feitelijk alles uitdrukken in een resultaat of opbrengst. Opbrengstgericht werken start met het formuleren van wat je wil bereiken met leerlingen, leraren of in de professionele schoolcultuur. Je kunt dus beter spreken over ambitiegericht werken. Deze ambitie brengt focus aan. Audrey hanteert hierbij de leercyclus van B. van der Hilst (2008).

Ambitiegericht werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de directeuren en leraren het onderwijs aanpassen aan de hand van meetbare resultaten passend bij de ambitie. Een school hanteert alleen resultaten waar ze een doel mee hebben.

De begeleiding van Audrey binnen een ambitiegericht veranderingstraject wordt gekenmerkt door: expliciet, cyclisch en systematisch werken met als doel het beste uit leerlingen en leraren te halen. Audrey legt veel nadruk op het daadwerkelijke handelen (conceptualiseren) van leraren in plaats van praten/ denken over het handelen.

De volgende sleutels voor succes in deze leercyclus staan centraal:

Bewustwording is een vereiste. Na het formuleren van wat een school wil bereiken, zet een school de huidige situatie af tegen wat men wil bereiken. Teamleden reflecteren hierop. Ze reflecteren alleen op wat ze kunnen beïnvloeden. Aan de hand van deze reflectie wordt een actieplan opgesteld met meetbare doelen. Want het vaststellen van de gewenste opbrengsten zorgt voor focus.

Audrey heeft ruim 15 jaar ervaring in het begeleiden van scholen, teams en besturen bij het expliciteren van wat ze willen bereiken. Processen meetbaar maken en met elkaar vergelijken. Audrey begeleidt scholen in het primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs om ambities te behalen ten aanzien van gedrag, technisch lezen, spelling, rekenen, didactisch handelen en pedagogisch handelen. Begeleiding op het gebied van ambitiegericht werken wordt afgestemd op de vraag en doelen van de school.

leercyclus van der Hilst
Leercyclus B. van der Hilst (2008)

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over een bepaald onderwerp of traject? neem dan contact met mij op.