Aumac Onderwijsadvies

Spelling

Spelling is een technisch makkelijk vak om leerlingen aan te leren. Het verhogen van de resultaten is, in een half jaar, eenvoudig te beïnvloeden. Kijkend naar jaren wetenschappelijk onderzoek in effectief spellingonderwijs zijn er een aantal zaken, naast algemene didactiek, die je makkelijk kunt beïnvloeden tijdens de spellingslessen als je werkt vanuit de doelen bij de referentieniveaus;

  • Geef inzicht in wat leerlingen gaan leren en inzicht in de voortgang (Hattie).
  • Besteedt aandacht aan klankbeelden van woorden en leer leerlingen woorden uit te luisteren (Prof. A.Bosman).
  • Leer leerlingen woorden in klankgroepen te analyseren (Prof. J. Zuidema). Door formatieve evaluatie leren leerlingen kritisch denken, te reflecteren en leren ze van fouten. Ze leren waardoor ze woorden fout schrijven (verkeerd klankbeeld, problemen met kritisch bewustzijn of het maken van een categoriefout).
  • Besteed iedere spellingsles aandacht aan het kritisch bewustzijn van leerlingen. Aandacht voor het zelf nakijken van het woord en het opzoeken van woorden(Prof. J. Zuidema).
  • Organiseer dagelijks een herhaaldictee waar leerlingen verschillende spellingsgevallen door elkaar spellen en analyseren. Analyseren waarom ze een woord goed schrijven of waarom ze een klankgroep verkeerd schrijven.
Spelling 1

Audrey kan helpen deze punten eenvoudig binnen de spellingslessen van uw huidige methode te integreren. U kunt hierbij denken aan een traject op maat of in modules.

Modules:

 1. Spellingsresultaten op schoolniveau en welke vakdidactische interventies je eenvoudig iedere spellingsles kunt toepassen
 2. Kritische blik op het vakdidactisch handelen
 3. Reflectie op klankgroepen in de les en wat te doen met leerlingen die uitvallen.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over een bepaald onderwerp of traject? neem dan contact met mij op.