Aumac Onderwijsadvies

Spelling

Spelling is een technisch makkelijk vak om leerlingen aan te leren. Het verhogen van de resultaten is, in een half jaar, eenvoudig te beïnvloeden. Kijkend naar jaren wetenschappelijk onderzoek in effectief spellingonderwijs zijn er een aantal zaken, naast algemene didactiek, die je makkelijk kunt beïnvloeden tijdens de spellingslessen als je werkt vanuit de doelen bij de referentieniveaus;

  • Geef inzicht in wat leerlingen gaan leren en inzicht in de voortgang (Hattie).
  • Besteedt aandacht aan klankbeelden van woorden en leer leerlingen woorden uit te luisteren (Prof. A.Bosman).
  • Leer leerlingen woorden in klankgroepen te analyseren (Prof. J. Zuidema). Door formatieve evaluatie leren leerlingen kritisch denken, te reflecteren en leren ze van fouten. Ze leren waardoor ze woorden fout schrijven (verkeerd klankbeeld, problemen met kritisch bewustzijn of het maken van een categoriefout).
  • Besteed iedere spellingsles aandacht aan het kritisch bewustzijn van leerlingen. Aandacht voor het zelf nakijken van het woord en het opzoeken van woorden(Prof. J. Zuidema).
  • Organiseer dagelijks een herhaaldictee waar leerlingen verschillende spellingsgevallen door elkaar spellen en analyseren. Analyseren waarom ze een woord goed schrijven of waarom ze een klankgroep verkeerd schrijven.
Spelling 1

Audrey kan helpen deze punten eenvoudig binnen de spellingslessen van uw huidige methode te integreren.

Succesvol gebleken opzet schooltraject:

 1. Een studiemiddag beginnende geletterdheid voor groep 1/2, waar we herhaald lezen van prentenboeken vanuit essentiële thema’s bespreken. Teamleden weten hoe ze van “genieten van een boek” gaan naar begeleid spel en beginnende geletterdheid aan de hand van een funzin.
 2. Een studiedag voor groep 3 t/m 8 waarin de theoretisch achtergrond wordt uitgelegd en teamleden deze voor de groep concreet uitwerken. Ze zijn na deze dag startklaar om aan de slag te gaan.
  Centraal staat hierbij:
  – Het werken met doelenkaarten
  – Wat is effectief voor het lange- en korte termijngeheugen op het gebied van spelling
  – Leerlingen leren analyseren en bewust maken van waarom we fouten maken
 3. Een videoconsultatiegesprek met ieder teamlid en de intern begeleider waarin feedback wordt gegeven op het vakdidactisch handelen van de leraar.
 4. Een teambijeenkomst waarin we de successen van de videoconsultaties terugkoppelen. We wisselen ervaringen uit en teamleden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Tevens gaan we dieper in op welke drie interventies effectief zijn voor spellingszwakke leerlingen.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over een bepaald onderwerp of traject? neem dan contact met mij op.