Aumac Onderwijsadvies

Unitonderwijs

Unitonderwijs is een containerbegrip met veel uitingsvormen. Het is een manier om je onderwijs anders te organiseren vanuit onderwijskundige uitgangspunten, met als doel het onderwijs verder te verbeteren en leerlingen meer inzicht te geven in hoe ze leren, waaraan ze gaan werken en wat ze nog extra gaan oefenen. Leerlingen worden meer eigenaar van hun leerproces. Dat begint met een duidelijk visie op hoe je convergente differentiatie organiseert en bewaakt, in een systeem dat niet altijd klassikaal is.

Het is een misverstand om te denken dat unitonderwijs hetzelfde is als klassen bij elkaar voegen, zodat je met minder leraren af kan. Tevens is het een misverstand dat unitonderwijs bedoeld is om leerlingen die leerstof lastig vinden in niveaugroepen te laten werken, waardoor je minder uit leerlingen haalt dan dat je zou willen.

Waarom is convergente differentiatie zo belangrijk; bij convergente differentiatie houd je de gewenste doelen of ambitie als richtlijn voor je aanbod. Leerlingen die dit behalen krijgen verdieping of mogen versnellen. Leerlingen die dit niet aankunnen geef je niet op of bied je geen lagere leerlijn. Je biedt meer van hetzelfde (soms met ondersteuning) om te zorgen dat deze leerlingen de doelen gaan halen. Gedeeltelijk doe je dit met verlengde instructie, maar door meer te praten met leerlingen, ontneem je leerlingen ook de oefentijd of de leestijd. Leerlingen hebben daardoor dagelijks een half uur leerdoelentijd nodig om te zorgen dat zij ook de mogelijkheid hebben om de doelen te behalen. In het neerzetten van het concept rondom de units is het essentieel dat de leerdoelentijd voorwaardelijk wordt geroosterd, zodat leerlingen die dat nodig hebben dit ook kunnen benutten.

Unitonderwijs 1

Unitonderwijs vraagt een andere manier van werken van de hele school. Het vraagt om besturen en schoolleiders die anders nadenken over hun personeelsbeleid. Het vraagt om: leraren die meer coachend optreden en die daarvoor zijn geschoold; om ouders die erachter staan dat hun kinderen meer eigenaar zijn van hun eigen leerproces en dat klassikale lessen minder voorkomen; om leerlingen die meer zelfstandig leren werken; om aangepaste schoolgebouwen. Als één van deze zaken op een school ontbreekt, moet je niet willen overstappen op unitonderwijs.

Audrey biedt begeleiding bij het uitdenken van het concept en het bewaken van de essentieel onderwijskundige uitgangspunten. Vragen die daarbij essentieel zijn:

  • Welke groepen worden verbonden in een unit en welke bewust niet?
  • Welke vakken organiseer je geheel in de stamgroep, omdat dit vakdidactisch effectiever is, en welke vakken organiseer je gedeeltelijk in de units?
  • Hoe organiseer je convergente differentiatie?
  • Hoe houden leraren, leerlingen en ouders zicht op de doelen en de voortgang bijvoorbeeld met Scooltools?

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over een bepaald onderwerp of traject? neem dan contact met mij op.